"Phänomenologie" bezeichnet eine an der Jahrhundertwende in der Philosophie zum Durchbruch gekommene neuartige deskriptive Methode und eine aus ihr hervorgegangene apriorische Wissenschaft, welche dazu bestimmt ist, das prinzipielle Organon für eine streng wissenschaftliche Philosophie zu liefern

Edmund Husserl

facebook twitter google+ ug

The Conference on...

Vytautas Magnus University in Kaunas invites for the 4th Conference on Traditions and Perspectives on...

czytaj dalej

The NoSP Conference...

University of Gdansk and European Solidarity Centre invite for the 16th Annual Conference of the Nordic...

czytaj dalej

Seminar -...

Polish Phenomenological Association in cooperation with the Cardinal Stefan Wyszynski University in...

czytaj dalej
14 Marzec 2016

Kolejne seminarium Perspektywy współczesnej fenomenologii

Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne

we współpracy z

Instytutem Filozofii i Socjologii PAN

 zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu „Perspektywy współczesnej fenomenologii”

 22 marca 2016 roku

Warszawa, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, sala 154, godz. 16:00

 Tematem spotkania jest dyskusja nad książką Witolda Płotki (UG) pt. Studia z fenomenologii poznania. Transcendentalna filozofia Edmunda Husserla a problem wiedzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, ss. 291).

Książka jest poświęcona dwóm podstawowym pytaniom epistemologii: jak możliwe jest poznanie oraz czym jest wiedza. W pracy przyjmuje się perspektywę badawczą zaproponowaną przez Edmunda Husserla, który w swoich pismach przedstawił paradygmatyczne sposoby użycia metody fenomenologicznej. Autor twierdzi, że fenomenologia poznania jest możliwa jako filozofia transcendentalna, która zachowuje roszczenia normatywne w dyskusji ze sceptycyzmem.

Poświęcając najbliższe seminarium książce Studia z fenomenologii poznania, chcielibyśmy zainicjować w ramach seminarium serię spotkań dotyczących nowowydanym książkom z zakresu fenomenologii. Tym samym chcielibyśmy odświeżyć – w naszym poczuciu w kręgu fenomenologów – nieco zaniedbany zwyczaj publicznego debatowania nad najnowszymi pozycjami dotyczącymi zarówno fenomenologii, jak i problemów rozpatrywanych z jej perspektywy.

Formuła debaty, którą tutaj przyjęliśmy, nawiązuje do dobrze ugruntowanej w środowisku filozoficznym tradycji. Przebiegać ona będzie według następującego scenariusza:

1. Słowo wstępne Organizatora.

2. Autoreferat Autora.

3. Uwagi krytyczne dwóch Recenzentów.

4. Odpowiedź Autora na uwagi Recenzentów.

5. Otwarta dyskusja.  

Podczas spotkania swoje recenzje przedstawią Michał Piekarski (UKSW) oraz Daniel R. Sobota (IFiS PAN).

             Fragment recenzji Michała Piekarskiego:

„Skoncentruję się na jednym wątku, a dokładniej jego braku na kartach monografii. Jest nim język i jego miejsce w analizach teoriopoznawczych zarówno jako czynnika wiedzotwórczego, jak i przedmiotu badań. Przeglądając Spis treści nie natkniemy się na żaden podrozdział poświęcony rozważaniom nad językiem. Jest to dość symptomatyczne bowiem klasyczna fenomenologia problem języka pozostawiła na antypodach swoich rozważań. Jest to jednak dla mnie do dziś niezrozumiałe. Nie dość tu jednak miejsca, by tym problemem chociaż pobieżnie się zająć. Stawiam sobie tutaj cel skromniejszy, ale wydaje mi się, że dość istotny. Wejdę w polemikę z Witoldem Płotką na temat nieuwzględnienia przez niego czynników językowych. Odeprę od razu zarzut, który ktoś może mi postawić, że atakuję autora za brak analiz przedmiotu, którym ten się nie zajmował, tak jakbym wytykał mu brak rozważań kontekstu społecznego powstawania wiedzy. Tak jednak nie jest. Język, jeśli mogę się tak wyrazić, w Studiach gra rolę dalekiego krewnego, którego wstydzi się rodzina. Dlaczego tak uważam? W wielu miejscach, co będę chciał wykazać, Płotka dochodzi do problemu języka, ale ostatecznie go unika (…)”

             Fragment recenzji Daniela R. Soboty:

„Przedstawiając w Zakończeniu dalsze perspektywy fenomenologii poznania, Płotka zdaje się sugerować, że otwarcie nowych obszarów fenomenologii poznania (doświadczenie religijne, artystyczne, moralne itd.) pozostaje niejako tylko kwestią dalszego rozwinięcia i systematyzacji tego, co udało się do tej pory ustalić w ramach ogólnej i szczegółowej fenomenologii poznania. Tymczasem wydaje się, iż kierunek, w którym zmierzały rozważania w omawianej tu książce, wskazuje na problematykę, która jest w stanie doprowadzić przedstawiony powyżej, a budowany w oparciu o prymat rozumu teoretycznego model fenomenologii poznania, do niebezpiecznych pęknięć, a nawet, być może, ruiny niektórych fundamentalnych jej założeń. (…)”

Pełen tekst zaproszenia jest dostępny w tym miejscu, zaś spis treści książki jest dostępny w serwisie Scribd.

Powrót aktualności