"Phänomenologie" bezeichnet eine an der Jahrhundertwende in der Philosophie zum Durchbruch gekommene neuartige deskriptive Methode und eine aus ihr hervorgegangene apriorische Wissenschaft, welche dazu bestimmt ist, das prinzipielle Organon für eine streng wissenschaftliche Philosophie zu liefern

Edmund Husserl

facebook twitter google+ ug

The Conference on...

Vytautas Magnus University in Kaunas invites for the 4th Conference on Traditions and Perspectives on...

czytaj dalej

The NoSP Conference...

University of Gdansk and European Solidarity Centre invite for the 16th Annual Conference of the Nordic...

czytaj dalej

Seminar -...

Polish Phenomenological Association in cooperation with the Cardinal Stefan Wyszynski University in...

czytaj dalej
05 Listopad 2015

Problemy fenomenologii wartości XV Konferencja Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego

W dniach 27-28 listopada 2015 r. odbędzie XV Konferencja Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego pt. „Problemy fenomenologii wartości” współorganizowana przez Komitet Nauk Filozoficznych PAN oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN. Konferencja odbędzie się w Warszawie w Pałacu Staszica (ul. Nowy Świat 72). Jednym z istotnych odniesień tegorocznej konferencji PTFenu jest filozofia ks. Józefa Tischnera. W tym roku mija 15. rocznica śmierci ks. Tischnera, który swoją filozofię zbudował w dialogu z fenomenologią, sytuując w centrum tego dialogu problem wartości. Nawiązanie do myśli ks. Tischnera znalazło także odzwierciedlenie w programie konferencji.

W programie przewidziano 20 referatów. W ramach programu przewidziano dwie sesje plenarne: „Horyzonty fenomenologii wartości” i „Fenomenologia a aksjologia” oraz cztery sekcje tematyczne: „Etyka i wartości”, „Wymiary wartości”, „Praktyka, działanie, wartości” i „Fenomenologia wartości Józefa Tischnera”. Wykład otwierający konferencję wygłosi prof. Karol Tarnowski. Obrady pierwszego dnia konferencji zamknie wykład gościnny prof. Kennetha Stikkersa (Southern Illinois University) pt. „Values in Max Scheler and John Dewey”.

Pełen program jest dostępny tutaj lub w serwisie Scribd

Powrót aktualności