"Phänomenologie" bezeichnet eine an der Jahrhundertwende in der Philosophie zum Durchbruch gekommene neuartige deskriptive Methode und eine aus ihr hervorgegangene apriorische Wissenschaft, welche dazu bestimmt ist, das prinzipielle Organon für eine streng wissenschaftliche Philosophie zu liefern

Edmund Husserl

facebook twitter google+ ug

The Conference on...

Vytautas Magnus University in Kaunas invites for the 4th Conference on Traditions and Perspectives on...

czytaj dalej

The NoSP Conference...

University of Gdansk and European Solidarity Centre invite for the 16th Annual Conference of the Nordic...

czytaj dalej

Seminar -...

Polish Phenomenological Association in cooperation with the Cardinal Stefan Wyszynski University in...

czytaj dalej
27 Kwiecień 2016

Ukazał się nr 14/2016 Fenomenologii

Nakładem Wydawnictwa Nauka i Innowacje właśnie opublikowano najnowszy (14/2016) numer „Fenomenologii”, pisma Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego. Redaktorem numeru jest Wiesław Małecki (UAM). Numer został podzielony na dwie części. Pierwsza jest kontynuację zagadnienia wielości światów z poprzedniego numeru i jako taka zbiera materiały, które powstały po konferencji „Czy żyjemy w jednym i tym samym świecie” (Poznań, 2013). We „Wprowadzeniu” do numeru Andrzej Przyłębski, Redaktor Naczelny „Fenomenologii”, podkreśla: „Temat świata jest niezwykle ważny, także w kontekście zmian kulturowych związanych z coraz większą migracją ludności, wynikłą z nędzy, wojen oraz terroryzmu. Przekłada się to bowiem wprost na kwestię akulturacji, integracji, pokojowego współistnienia kultur (lub ich zderzenia). Mało jest kierunków filozoficznych, które tę problematykę podejmowały w tak twórczy i głęboki sposób, jak fenomenologia”. Część poświęcona zagadnieniu świata obejmuje teksty opublikowane w języku angielskim, niemiecki i polskim:

Franz Josef Wetz – Vorstoß ins Namenlose. Viele Welten – Ein Welt

Witold Płotka – World, Consciousness and Imagination. Some Reflections on the Phenomenology of Imaginary Experience

Riccardo Dottori – Die moralische Weltanschauung und die Komplexität der Lebenswelt

Jean Leclercq – The Concept of ‘World’ and its Performativity in Michel Henry’s Phenomenology of Life

Andrzej Przyłębski – Świat wedle Gadamera

Wiesław Małęcki – Przyczynek do estetycznego pojęcia „świata” w myśli Wilhelma von Humboldta

Druga część czasopisma prezentuje teksty poświęcona różnym obszarom fenomenologii. Bez wątpienia ciekawa jest dyskusja dwóch autorów na temat fenomenologii snów, a więc na temat, który jest coraz popularniejszy także w światowym ruchu fenomenologicznym. Część ta zawiera następujące artykuły:

Piotr Łaciak – Eksperyment unicestwienia świata jako argument za idealizmem transcendentalnym

Marek Łagosz – Z fenomenologii marzeń sennych

Rafał Ilnicki – Problemy fenomenologicznego badania snu

Igor Nowikow – Czy w filozofii jest miejsce na świat mistyczno-religijny? Rozważania w kontekście „filozofii historii” Wilhelma Schappa

Ryszard Adam Podgórski – Osoba ludzka w tomizmie fenomenologicznym Karola Wojtyły

Omawiany numer „Fenomenologii” zawiera także, jak zawsze, bogaty dział recenzji i kronikę. 

Powrót aktualności