"Phänomenologie" bezeichnet eine an der Jahrhundertwende in der Philosophie zum Durchbruch gekommene neuartige deskriptive Methode und eine aus ihr hervorgegangene apriorische Wissenschaft, welche dazu bestimmt ist, das prinzipielle Organon für eine streng wissenschaftliche Philosophie zu liefern

Edmund Husserl

facebook twitter google+ ug

The Conference on...

Vytautas Magnus University in Kaunas invites for the 4th Conference on Traditions and Perspectives on...

czytaj dalej

The NoSP Conference...

University of Gdansk and European Solidarity Centre invite for the 16th Annual Conference of the Nordic...

czytaj dalej

Seminar -...

Polish Phenomenological Association in cooperation with the Cardinal Stefan Wyszynski University in...

czytaj dalej
23 Czerwiec 2015

46. doroczna konferencja Husserl Circle

W dniach 9-12 czerwca 2015 roku na Uniwersytecie w Helsinkach w Finlandii odbyła się doroczna, czterdziesta szósta konferencja „Husserl Circle”. Tegoroczna konferencja była współorganizowana przez Subjectivity, Historicity, Communality (SHC) Research Network (University of Jyväskylä, University of Helsinki) oraz przez Fińskie Towarzystwo Filozoficzne. W skład Komitetu Organizacyjnego pod kierownictwem Sary Heinämaa wchodzili zaś: Mirja Hartimo, Joona Taipale, Simo Oinas i Tuukka Brunila. Czterodniowe obrady zorganizowano wokół czterech głównych tematów: (1) epistemologia, (2) świadomość, rozum, historia, (3) prawda i logika oraz (4) rodzaje intencjonalności i Kantowskie dziedzictwo w fenomenologii. Jak widać, tematyka tegorocznej konferencji dotyczyła klasycznych problemów fenomenologii od świadomości i intencjonalności, po logikę i prawdę. Wydaje się, że ta formuła jest kontynuacją poprzednich spotkań „Husserl Circle” z Grazu i z Hanoveru (New Hampshire), gdy wielu badaczy pytało o pogranicze fenomenologii i filozofii analitycznej.

W ramach obrad konferencji zaplanowano 17 referatów (w tym sesję specjalną, podczas której referat przedstawił Dan Zahavi z Kopenhagi) oraz dwie sesje książkowe (Mark van Atten (CNRS, Paris-Sorbonne University), Essays on Gödel’s Reception of Leibniz, Husserl, and Brouwer (Springer, 2015); komentarz: Dermot Moran (University College Dublin) oraz Burt Hopkins (Seattle University) The Origin of the Logic of Symbolic Mathematics, Edmund Husserl and Jacob Klein (Indiana, 2011); komentarz: Claudio Majolino (University of Lille)).

W program konferencji włączono następujące referaty (w porządku przewidzianym przez program konferencji):

Thomas Hansberger (Marquette University): „Two Arguments on Husserl and Externalism: Husserl’s Transcendental Critique of the Subject/Object Distinction”; komentarz: Philipp Berghofer (University of Graz).

Julia Jansen (University of Leuven): „Husserl’s Notion of Deckungssynthese: A Radical Departure from Kant”; komentarz: Rosemary Rizo-Patrón de Lerner (Pontifical Catholic University of Peru).

Hanna Trindade Gonçalves (University of Minas Gerais): „Temporality and Phantasy: The Role of Time in the Constitution of Imaginary Objects”; komentarz: Ronald Bruzina (University of Kentucky).

Virginie Palette (CNRS/ Ecole Normale Supérieure): „The Normative Role of Types Perception: A Husserlian Proposal”; komentarz: Gediminas Karoblis (Norwegian University of Science and Technology).

Michele Averchi (The Catholic University of America): „Appropriation and Assimilation in Communication”; komentarz: Witold Płotka (University of Gdańsk).

Joona Taipale (University of Jyväskylä): „Empathy and Typification”; komentarz: Zachary Joachim (Boston University).

Dimitris Apostolopoulous (University of Notre Dame): „Ricoeur, Husserl, And Poetic History”; komentarz: Timo Miettinen (University of Helsinki).

 Lilian Allweiss (Trinity College Dublin): „Self-Consciousness without an I”; komentarz: Sara Heinämaa (University of Jyväskylä).

Bernhard Obsieger (Complutence University of Madrid): „Husserl’s Transcendental Reduction and the Realm of Ontology”; komentarz: Wenjing Cai (Shanghai Jiao Tong University).

Thomas III Byrne (University of Leuven): „The Significance of the Hinweistendenz for Husserl’s Philosophy: Expression and Truth”; komentarz: Simo Pulkkinen (University of Helsinki).

Matteo Bianchin (University of Milano-Bicocca): „Husserl on Meaning and Grammar”; komentarz: Andrea Borsato.

Stefania Centrone (University of Oldenburg): „On the Shoulders of Leibniz and Bolzano: Early Husserl on the Mathesis Universalis”; komentarz: Mirja Hartimo (University of Jyväskylä) / Jairo da Silva (São Paulo State University).

George Heffernan (Merrimack College): „Thinking of Jupiter: An Essay on the Phenomenological Concept of Intentionality in Husserl’s Fifth Logical Investigation”.

Dermot Moran (University College Dublin): „Human Beings as Sense-Givers and Apprehenders in a Significant World”.

Corijn Van Mazijk (University of Groningen): „Between Perception and Judgment: Husserl’s Type and Kant’s Schema”; komentarz: Carlos Lobo (Collège International de Philosophie, Paris).

Andrea Cimino (Boston College): „Reality Beyond Illusion: A Phenomenological Account of  Veridical and Deceptive Perceptions”; komentarz: Fredrik Westerlund (University of Helsinki).

John Drummond (Fordham University): „Husserl, Buck-Passing, and Fitting-Attitude Theories of Value”; komentarz:  Molly Flynn (Assumption College).

Powrót do archiwum