"Phänomenologie" bezeichnet eine an der Jahrhundertwende in der Philosophie zum Durchbruch gekommene neuartige deskriptive Methode und eine aus ihr hervorgegangene apriorische Wissenschaft, welche dazu bestimmt ist, das prinzipielle Organon für eine streng wissenschaftliche Philosophie zu liefern

Edmund Husserl

facebook twitter google+ ug

CFP - Phenomenology...

Vytautas Magnus University in Kaunas Announces the First Call for Papers for the International Conference...

czytaj dalej

International...

THE XVII ANNUAL CONFERENCE OF THE POLISH PHENOMENOLOGICAL ASSOCIATION  History, Body, and...

czytaj dalej

Perspektywy...

Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne zaprasza na najbliższe seminarium z cyklu „Perspektywy...

czytaj dalej
14 Kwiecień 2015

Cykliczne seminarium naukowe PTFen

Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne

zaprasza do udziału w ogólnopolskim seminarium naukowym

Perspektywy współczesnej fenomenologii

Głównym celem seminarium jest popularyzacja badań realizowanych w głównych nurtach współczesnej fenomenologii oraz integracja środowiska fenomenologicznego w Polsce. Podejmując zagadnienia współcześnie szeroko dyskutowane w ruchu fenomenologicznym, chcemy nie tylko na nowo odczytać klasyczne teksty fenomenologiczne, ale także i przede wszystkim – chcemy przedstawić wkład fenomenologii do współczesnej myśli jako pewnej metody oraz przemyśleć możliwości jej aktualnych zastosowań praktycznych na polach poszczególnych nauk. Dlatego też chcemy wyjść poza wąsko rozumiane środowisko akademickie i zaprosić do współpracy praktyków, na przykład lekarzy, psychologów oraz antropologów i kulturoznawców. Z tego powodu seminarium jest otwarte na różne środowiska naukowe oraz na badania realizowane w różnych dziedzinach filozofii i nauki w ogóle.

Pierwsze spotkanie odbędzie się już 28 kwietnia (wtorek) 2015 r. o godz. 17:30 w Warszawie w Pałacu Staszica (sala 154, ul. Nowy Świat 72). Więcej informacji znajduje się w ogłoszeniu lub w serwisie Scribd

Powrót do archiwum