"Phänomenologie" bezeichnet eine an der Jahrhundertwende in der Philosophie zum Durchbruch gekommene neuartige deskriptive Methode und eine aus ihr hervorgegangene apriorische Wissenschaft, welche dazu bestimmt ist, das prinzipielle Organon für eine streng wissenschaftliche Philosophie zu liefern

Edmund Husserl

facebook twitter google+ ug

The Conference on...

Vytautas Magnus University in Kaunas invites for the 4th Conference on Traditions and Perspectives on...

czytaj dalej

The NoSP Conference...

University of Gdansk and European Solidarity Centre invite for the 16th Annual Conference of the Nordic...

czytaj dalej

Seminar -...

Polish Phenomenological Association in cooperation with the Cardinal Stefan Wyszynski University in...

czytaj dalej
02 Czerwiec 2013

Dodatkowy nabór dla ogólnopolskiej konferencji naukowej Jedna czy wiele fenomenologii

Uniwersytet Gdański zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Jedna czy wiele fenomenologii? Fenomenologia w filozofii współczesnej, która odbędzie się w Gdańsku 26 i 27 września br. Przedłużeniu uległ termin składania propozycji referatów. Nowy i ostateczny termin nadsyłania abstraktów (do 300 słów) wraz z tytułem mija 15 czerwca.

Konferencja jest poświęcona fenomenologii rozumianej szeroko zarówno jako formacja filozoficzna, jak i jako metoda. Na przestrzeni XX przedstawiono wiele, często niesprowadzalnych do siebie koncepcji wykorzystania fenomenologii. Również dzisiaj metoda fenomenologiczna znajduje ciekawe zastosowania. Celem konferencji jest umożliwienie dyskusji nad tym, czy różne pojęcia fenomenologii zachowują jedność.

Serdecznie zapraszam do zgłaszania propozycji referatów na adres aleksandra.szulc@op.pl. Opłata konferencyjna wynosi 300 zł (dla pracowników naukowych) lub 150 zł (dla doktorantów). Poniżej zamieszczam link do strony z oficjalnym plakatem konferencji.

Plakat ogólnopolskiej konferencji naukowej Jedna czy wiele fenomenologii by Witold Płotka

Powrót do archiwum