"Phänomenologie" bezeichnet eine an der Jahrhundertwende in der Philosophie zum Durchbruch gekommene neuartige deskriptive Methode und eine aus ihr hervorgegangene apriorische Wissenschaft, welche dazu bestimmt ist, das prinzipielle Organon für eine streng wissenschaftliche Philosophie zu liefern

Edmund Husserl

facebook twitter google+ ug

CFP - Phenomenology...

Vytautas Magnus University in Kaunas Announces the First Call for Papers for the International Conference...

czytaj dalej

International...

THE XVII ANNUAL CONFERENCE OF THE POLISH PHENOMENOLOGICAL ASSOCIATION  History, Body, and...

czytaj dalej

Perspektywy...

Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne zaprasza na najbliższe seminarium z cyklu „Perspektywy...

czytaj dalej
19 Maj 2015

Drugie spotkanie seminarium naukowego PTFen

Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne zaprasza do udziału w drugim spotkaniu z cyklu ogólnopolskiego seminarium naukowego pt. „Perspektywy współczesnej fenomenologii”, które odbędzie się w dniach 29-30 maja 2015 r. w Domu Pracy Twórczej Polskiej Akademii Nauk w Juracie (ul. Wojska Polskiego 5/7).

Podczas dwóch dni seminarium planowanych jest dziewięć referatów. 29 maja (piątek) seminarium (w ramach grantu badawczego Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki) nosi ogólny tytuł „Polski kartezjanizm – historia i perspektywy współczesne”. Tego dnia swoje referaty zaprezentują: Piotr Schollenberger (UW), Urszula Idziak (UJ), Andrzej Gniazdowski (IFiS PAN) oraz Wojciech Starzyński (IFiS PAN). Obrady drugiego dnia seminarium – 30 maja (sobota) – będą dotyczyły ruchu fenomenologicznego na Słowacji. Ogólnym tematem obrad tego dnia seminarium jest: „Slovak Phenomenology – works in progress”. Seminarium to odbędzie się w ramach projektu PAN-SAV „The relevance of Subjectivity. Questions of the Phenomenological Approach to the Topics of the Humanities”. Swoje referaty przedstawią: Jaroslava Vydrová (Slovak Academy of Sciences, Bratislava), Jana Tomašovičová (The University of Ss. Cyril and Methodius, Trnava), Anton Vydra (Trnava University, Trnava) oraz Robert Karul (Slovak Academy of Sciences, Bratislava) i Martin Kompiš (Slovak Academy of Sciences, Bratislava).

Szczegółowowy program dwudiniowego seminarium jest dostępny tutaj. Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych!

Powrót do archiwum