"Phänomenologie" bezeichnet eine an der Jahrhundertwende in der Philosophie zum Durchbruch gekommene neuartige deskriptive Methode und eine aus ihr hervorgegangene apriorische Wissenschaft, welche dazu bestimmt ist, das prinzipielle Organon für eine streng wissenschaftliche Philosophie zu liefern

Edmund Husserl

facebook twitter google+ ug

The Conference on...

Vytautas Magnus University in Kaunas invites for the 4th Conference on Traditions and Perspectives on...

czytaj dalej

The NoSP Conference...

University of Gdansk and European Solidarity Centre invite for the 16th Annual Conference of the Nordic...

czytaj dalej

Seminar -...

Polish Phenomenological Association in cooperation with the Cardinal Stefan Wyszynski University in...

czytaj dalej
29 Listopad 2012

Husserl-Arbeitstage 2012 w Lowanium

Cykl międzynarodowych konferencji Husserl-Arbeitstage jest każdorazowo organizowany przez jedno z trzech archiwów husserlowskich w Belgii i Niemczech. Tegoroczną edycję konferencji organizowało Husserl-Archives Leuven pod tytułem Feeling and Value, Willing and Action. Konferencja odbyła się w dniach 21-24 listopada i skupiła fenomenologów z całego świata, od Stanów Zjednoczonych i Meksyku, przez liczne kraje europejskie, po Japonię.

Konferencję otwierał wykład Johna Drummonda (Fordham University, New York, USA), który w referacie Exceptional Love? odniósł się do możliwości tzw. etyki miłości, czyli do późnego projektu etyki Edmunda Husserla. Projekt ten wiąże się z istotnym przeformułowaniem filozofii fenomenologicznej, odejściem od dominacji etyki racjonalistycznej. O ile etyka racjonalistyczna opiera się na zasadach, które mają kierować ludzkim działaniem, o tyle etyka miłości wyraża się w absolutnym obowiązku kochania innego podmiotu; w tym ostatnim przypadku brak jakichkolwiek racjonalnych zasad dla spełnienia tego obowiązku. Drummond, podejmując polemikę z Jamesem Hartem i jego propozycją ujęcia samoświadomości, stwierdził, że w akcie odniesienia się do siebie, zawsze odnosimy się do konkretnej osoby. Niemniej jednak, warunek absolutnej miłości – jak argumentował amerykański filozof – jest niemożliwy do spełnienia. Jego zdaniem, miłość można jedynie zastąpić szacunkiem, co jest słabszym, lecz możliwym do spełnienia warunkiem.

Tegoroczna konferencja Husserl-Arbeitstage jasno pokazała ogromną popularność tematyki etycznej w fenomenologii. Dodatkowo zauważa się silne zainteresowanie fenomenologicznymi analizami życia emocjonalnego subiektywności i relacji do wartości. Zapewne jest to związane z planami publikacji w serii wydawniczej Husserliana tomu poświęconego badaniom nad strukturą świadomości wolitywnej i emocjonalnej. 

Powrót do archiwum