"Phänomenologie" bezeichnet eine an der Jahrhundertwende in der Philosophie zum Durchbruch gekommene neuartige deskriptive Methode und eine aus ihr hervorgegangene apriorische Wissenschaft, welche dazu bestimmt ist, das prinzipielle Organon für eine streng wissenschaftliche Philosophie zu liefern

Edmund Husserl

facebook twitter google+ ug

CFP - Phenomenology...

Vytautas Magnus University in Kaunas Announces the First Call for Papers for the International Conference...

czytaj dalej

International...

THE XVII ANNUAL CONFERENCE OF THE POLISH PHENOMENOLOGICAL ASSOCIATION  History, Body, and...

czytaj dalej

Perspektywy...

Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne zaprasza na najbliższe seminarium z cyklu „Perspektywy...

czytaj dalej
02 Kwiecień 2013

Konferencja naukowa - Jedna czy wiele fenomenologii

Zakład Filozofii Współczesnej Uniwersytetu Gdańskiego organizuje w dniach 26-27 września 2013 roku ogólnopolską konferencję naukową pt. "Jedna czy wiele fenomenologii? Fenomenologia w filozofii współczesnej". Celem konferencji jest umożliwienie dyskusji nad współczesnymi propozycjami aplikacji metody fenomenologicznej w różnych dziedzinach filozoficznych. Jak wiadomo, fenomenologia znajduje wiele, jak się wydaje, niesprowadzalnych do siebie zastosowań, które znacząco przekraczają wąskie ramy nakreślone przez Edmunda Husserla, twórcę ruchu fenomenologicznego. Czy jednak te różne propozycje zachowują jedność?

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do zgłaszania propozycji udziału w konferencji. Termin zgłaszania propozycji upływa 1 czerwca br. Poniżej znajduje się pełna informacja.

Ogolnopolska konferencja naukowa Jedna czy wiele fenomenologii by Witold Płotka

Powrót do archiwum