"Phänomenologie" bezeichnet eine an der Jahrhundertwende in der Philosophie zum Durchbruch gekommene neuartige deskriptive Methode und eine aus ihr hervorgegangene apriorische Wissenschaft, welche dazu bestimmt ist, das prinzipielle Organon für eine streng wissenschaftliche Philosophie zu liefern

Edmund Husserl

facebook twitter google+ ug

The Conference on...

Vytautas Magnus University in Kaunas invites for the 4th Conference on Traditions and Perspectives on...

czytaj dalej

The NoSP Conference...

University of Gdansk and European Solidarity Centre invite for the 16th Annual Conference of the Nordic...

czytaj dalej

Seminar -...

Polish Phenomenological Association in cooperation with the Cardinal Stefan Wyszynski University in...

czytaj dalej
11 Grudzień 2013

Międzynarodowa konferencja naukowa o problemie świata w Poznaniu

W dniach 3-5 października br. w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Leben wir wirklich in Einer Welt? Zur Weltauffassung in der Philosophie und Kulturanthropologie / Do we really live in One World? Concepts of World in Philosophy and Anthropology of Culture. Gospodarzem konferencji był Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a głównym organizatorem – prof. dr hab. Andrzej Przyłębski. W konferencji wzięli udział filozofowie i kulturoznawcy z Polski, Belgii, Bułgarii, Hiszpanii, Niemiec, Węgier oraz Włoch.

Konferencję otwierał ciekawy referat prof. dr hab. Mirosława Kocura (UWr), który wskazując na praktyki rozumienia świata w różnych kulturach, podawał w wątpliwość skonstruowania uniwersalnego pojęcia świata. Zdaniem prelegenta, sama praktyka określa pojmowanie przez daną grupę świata; często okazuje się, że jedynie intelektualny wysiłek zrozumienia innego świata nie jest możliwy bez jednoczesnego uczestnictwa w praktykach, które określają dany świat życia. Referat wzbudził duże zainteresowanie oraz dał początek żywiołowej dyskusji.

W konferencji wzięli także udział m.in. (w porządku alfabetycznym): prof. dr Günter Abel (TU Berlin), prof. dr Rainer Adolphi (TU Berlin), prof. dr hab. Jaromir Brejdak (USz), prof. dr Renato Cristin (Univ. Trieste), prof. dr Riccardo Dottori (Univ. Roma II), prof. dr hab. Paweł Dybel (UW), dr Jakub Kloc-Konkołowicz (UW), prof. dr Kolyo Koev (Univ. Sofia), prof. dr hab. Zdzisław Krasnodębski (Univ. Bremen), prof. dr Jean Leclercq (Univ. Louvain-la-Neuve), dr Wiesław Małecki (UAM), dr Marcin Moskalewicz (UM w Poznaniu), dr Csaba Olay (Univ. Budapest), prof. dr Juan Jose Padial (Univ. Malaga), dr Alejandro Rojas (Univ. Malaga), prof. dr Franz Josef Wetz (PH Schwäbisch-Gmünd), dr Rafal Wierzchoslawski (KUL), prof. dr Mirko Wischke (PH Heidelberg) oraz dr Andrzej Zaporowski (UAM). Referaty zawsze były podstawą żywych dyskusji, a doskonała organizacja konferencji stworzyła dobre warunki także do rozmów kuluarowych.

Podczas konferencji miałem okazję przedstawić referat pt. How is Knowledge about the Lifeworld Possible? Phenomenology Enworlded. Fenomenologia, jak wiadomo, wydaje się dążyć do spełnienia wysokich standardów wiedzy, roszcząc sobie pretensje do bycia ścisłą nauką. Wiedza, innymi słowy, wydaje się musieć spełniać w fenomenologii kryteria apodyktyczności, adekwatności i pełnej samoprezentacji. Niemniej jednak wiedzę taką można (jeżeli w ogóle) osiągnąć w niektórych dziedzinach, zaś codzienne i potoczne mniemania, które przecież umożliwiają naturalną praktykę w świecie, zapewne nie są elementami takiej wiedzy. Czy to oznacza, że o świecie życia nie można posiadać wiedzy (we właściwym sensie)? W referacie starałem się wskazać na problematyczność wyłączenia wiedzy potocznej, którą zidentyfikowałem jako doxa. Odrzucenie doxa w imię dążenia episteme, jak pokazują analizy fenomenologiczne aktów poznania potocznego, nie daje możliwości jasnego zrozumienia wielu postaci wiedzy, która aktualizuje się w świecie życia. Z tego powodu, zamiast mówić o dążeniu w fenomenologii do ujęcia najwyższych standardów, które powinna spełniać wiedza, należy także prowadzić badania wiedzy zawodnej. O ile ta pierwsza nie wydaje się określać świata życia człowieka, to właśnie wiedza zawodna umożliwia ludzkie działanie w świecie. Innymi słowy, fenomenologia wiedzy „spoza świata” powinna być poprzedzona fenomenologią „uświatowioną”, która opisywałaby struktury wiedzy potocznej, czyli wiedzy istotowo powiązanej ze światem.

Udział w konferencji był realizowany w ramach grantu Transcendentalne sposoby uzasadniania wiedzy.

Powrót do archiwum