"Phänomenologie" bezeichnet eine an der Jahrhundertwende in der Philosophie zum Durchbruch gekommene neuartige deskriptive Methode und eine aus ihr hervorgegangene apriorische Wissenschaft, welche dazu bestimmt ist, das prinzipielle Organon für eine streng wissenschaftliche Philosophie zu liefern

Edmund Husserl

facebook twitter google+ ug

The Conference on...

Vytautas Magnus University in Kaunas invites for the 4th Conference on Traditions and Perspectives on...

czytaj dalej

The NoSP Conference...

University of Gdansk and European Solidarity Centre invite for the 16th Annual Conference of the Nordic...

czytaj dalej

Seminar -...

Polish Phenomenological Association in cooperation with the Cardinal Stefan Wyszynski University in...

czytaj dalej
02 Grudzień 2011

Narodowe Centrum Nauki dopełniło formalności

Na początku grudnia 2011 roku Narodowe Centrum Nauki dopełniło formalności w związku z pozytywną decyzją o finansowaniu w I konkursie w 2011 roku dwóch projektów badawczych, które traktują o fenomenologii. Piwerszy z projektów jest zatytułowany Odnowa czy herezja? Stosunek fenomenologii współczesnej do klasycznej filozofii Edmunda Husserla, drugi zaś - Transcendentalne sposoby uzasadniania wiedzy. Oba projekty są realizowane na Uniwersytecie Gdańskim. 

Powrót do archiwum