"Phänomenologie" bezeichnet eine an der Jahrhundertwende in der Philosophie zum Durchbruch gekommene neuartige deskriptive Methode und eine aus ihr hervorgegangene apriorische Wissenschaft, welche dazu bestimmt ist, das prinzipielle Organon für eine streng wissenschaftliche Philosophie zu liefern

Edmund Husserl

facebook twitter google+ ug

CFP - Phenomenology...

Vytautas Magnus University in Kaunas Announces the First Call for Papers for the International Conference...

czytaj dalej

International...

THE XVII ANNUAL CONFERENCE OF THE POLISH PHENOMENOLOGICAL ASSOCIATION  History, Body, and...

czytaj dalej

Perspektywy...

Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne zaprasza na najbliższe seminarium z cyklu „Perspektywy...

czytaj dalej
02 Grudzień 2011

Narodowe Centrum Nauki dopełniło formalności

Na początku grudnia 2011 roku Narodowe Centrum Nauki dopełniło formalności w związku z pozytywną decyzją o finansowaniu w I konkursie w 2011 roku dwóch projektów badawczych, które traktują o fenomenologii. Piwerszy z projektów jest zatytułowany Odnowa czy herezja? Stosunek fenomenologii współczesnej do klasycznej filozofii Edmunda Husserla, drugi zaś - Transcendentalne sposoby uzasadniania wiedzy. Oba projekty są realizowane na Uniwersytecie Gdańskim. 

Powrót do archiwum