"Phänomenologie" bezeichnet eine an der Jahrhundertwende in der Philosophie zum Durchbruch gekommene neuartige deskriptive Methode und eine aus ihr hervorgegangene apriorische Wissenschaft, welche dazu bestimmt ist, das prinzipielle Organon für eine streng wissenschaftliche Philosophie zu liefern

Edmund Husserl

facebook twitter google+ ug

CFP - Phenomenology...

Vytautas Magnus University in Kaunas Announces the First Call for Papers for the International Conference...

czytaj dalej

International...

THE XVII ANNUAL CONFERENCE OF THE POLISH PHENOMENOLOGICAL ASSOCIATION  History, Body, and...

czytaj dalej

Perspektywy...

Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne zaprasza na najbliższe seminarium z cyklu „Perspektywy...

czytaj dalej
12 Marzec 2012

Nowa publikacja o intencjonalności i reprezentacji

Właśnie ukazał się najnowszy numer "Przeglądu Filozoficznego. Nowa Seria", do którego włączono artykuł mojego autorstwa na ważny epistemologiczny temat związany z fenomenologią, a mianowicie o interpretacji fenomenologii jako formy reprezentacjonizmu. 

W artykule dyskutuję nad tezą Huberta L. Dreyfusa, że Husserlowskie pojęcie intencjonalności odpowiada temu, co Jerry Fodor określa mianem reprezentacji w jego teorii umysłu. W artykule argumentuję, że teza Dreyfusa ma ograniczony zasięg i zasadniczo jest narażona na ekwiwokację terminu "reprezentacja". Analizuję mocne pojęcie reprezentacji i staram się zdefiniować ewentualne ekwiwalenty dla tego pojęcia w fenomenologii. Pokazuję jednocześnie, że w fenomenologii należy odrzucić reprezentacjonizm w odniesieniu do percepcji i "obrazkową" interpretację reprezentacji. Ponadto rekonstruuję dwa opisowe znaczenia "reprezentacji" oraz dwa znaczenia techniczne. 

Dla szerszego ujęcia problemu reprezentacji i intencjonalności, zachęcam do dalszej lektury artykułu O intencjonalności i reprezentacji, opublikowanego w "Przeglądzie Filozoficznym. Nowa Seria", nr 2 (78), 2011, s. 181-194.

Powrót do archiwum