"Phänomenologie" bezeichnet eine an der Jahrhundertwende in der Philosophie zum Durchbruch gekommene neuartige deskriptive Methode und eine aus ihr hervorgegangene apriorische Wissenschaft, welche dazu bestimmt ist, das prinzipielle Organon für eine streng wissenschaftliche Philosophie zu liefern

Edmund Husserl

facebook twitter google+ ug

The Conference on...

Vytautas Magnus University in Kaunas invites for the 4th Conference on Traditions and Perspectives on...

czytaj dalej

The NoSP Conference...

University of Gdansk and European Solidarity Centre invite for the 16th Annual Conference of the Nordic...

czytaj dalej

Seminar -...

Polish Phenomenological Association in cooperation with the Cardinal Stefan Wyszynski University in...

czytaj dalej
13 Maj 2014

Publikacja jedenastego tomu Fenomenologii

Nakładem poznańskiego Wydawnictwa Nauka i Innowacje ukazał się jedenasty tom „Fenomenologii”, czyli czasopisma Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego. W tym najnowszym numerze czasopisma zapowiedziano istotne zmiany redakcyjne, które dotyczą periodyku. Przede wszystkim prof. zw. dr hab. Andrzej Przyłębski, Redaktor naczelny czasopisma, zapowiedział, że wraz ze zmianą wydawcy, zmianie również ulega formuła, bowiem czasopismo od tego numeru staje się półroczniakiem. W wersji on-line (na zasadzie open access) pismo będzie publikowane w rytmie półrocznym, z kolei w wersji papierowej – w rytmie rocznym. Wersje on-line i papierowe będą równoważne. Warto odnotować, że w najnowszej ocenie czasopism naukowych MNiSW „Fenomenologia” uzyskała wysoką ocenę 7 pkt.

 

Najnowszy numer „Fenomenologii” zawiera zarówno autorskie rozprawy, przekład, jak i obszerny dział recenzji i omówień oraz bogatą kroniką, która zresztą wydaje się świadczyć o niesłabnącej popularności fenomenologii w Polsce i na świecie. Do działu rozpraw włączono 10 artykułów, w tym:

Andrzej Lisak, „Projekt transcedentalnej i realistycznej fenomenologii zorientowanej noetycznie. Wokół dyskusji nad transcendentalnym pojęciem świadomości”

Cezary Woźniak, „Podmiot i obecność. Studium relacji w nawiązaniu do poglądów Husserla, Heideggera, Derridy i Žižka”

Łukasz Przybylski, „Kinestezy w strukturze aktu percepcyjnego. U źródeł ucieleśnionego poznania”

Witold Płotka, „Wokół herezji «zwrotu teologicznego» w fenomenologii: o problemie immanencji i transcendencji”

Wojciech Starzyński, „Miłość erotyczna jako paradygmat doświadczenia Innego w fenomenologiach Michela Henry’ego i Jeana-Luca Mariona”

Katarzyna Gurczyńska-Sady, „Ludzkie ciało i perspektywizm”

Monika Murawska, „Ku jakiej fenomenologii zmierzamy? Fenomenologiczne inspiracje Henri Maldineya”

Magdalena Kozak, „Stawanie się podmiotem w jęciu Lévinasa”

Katarzyna Dworakowska, „Podmiot jako dzieło sztuki w twórczości Michela Foucaulta”

Pioitr Pasterczyk, „Fenomenologia kategoria rzeczowości w antropologii Hansa Eduarda Hengstenberga”

W dziale przekładów Czytelnik znajdzie pracę Maurice’a Merleau-Ponty’ego pt. „Prymat percepcji i jego konsekwencje filozoficzne”, która opiera się na wykładzie francuskiego filozofa, wygłoszonej przed Francuskim Towarzystwem Filozoficznym 23 listopada 1946 roku. Z języka francuskiego tekst wykładu przełożył Piotr Karpiński, który zresztą dołączył do przekładu krótki komentarz historyczno-systematyczny.

Powrót do archiwum