"Phänomenologie" bezeichnet eine an der Jahrhundertwende in der Philosophie zum Durchbruch gekommene neuartige deskriptive Methode und eine aus ihr hervorgegangene apriorische Wissenschaft, welche dazu bestimmt ist, das prinzipielle Organon für eine streng wissenschaftliche Philosophie zu liefern

Edmund Husserl

facebook twitter google+ ug

The Conference on...

Vytautas Magnus University in Kaunas invites for the 4th Conference on Traditions and Perspectives on...

czytaj dalej

The NoSP Conference...

University of Gdansk and European Solidarity Centre invite for the 16th Annual Conference of the Nordic...

czytaj dalej

Seminar -...

Polish Phenomenological Association in cooperation with the Cardinal Stefan Wyszynski University in...

czytaj dalej
06 Styczeń 2015

Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy

Wydawnictwo IFiS PAN opublikowało w dwóch tomach Wprowadzenie do fenomenologii. Interpretacje, zastosowania, problemy (IFiS PAN, Warszawa 2014, 1058 s.). Praca ta prezentuje najpełniejszą i najbardziej aktualną perspektywę na fenomenologię w polskim piśmiennictwie filozoficznym. Celem Wprowadzenia jest przedstawienie głównych pojęć, metod i problemów fenomenologii. Innymi słowy, praca ta dotyczy podstaw fenomenologii oraz jej rozwinięć oraz różnorodnych zastosowań metod.

Praca zawiera 29 rozdziałów ― autorstwa czołowych polskich i zagranicznych filozofów ― które zebrano w 9 częściach. W tomie I są to: „Czym jest fenomenologia ?”, „Spory w fenomenologii”, „Intencjonalność i świadomość”, „Fenomenologia cielesności”, „W kręgu zagadnień estetycznych”; z kolei w tomie II są to: „Metodologia fenomenologii”, „Fenomenologiczna antropologia, hermeneutyka i etyka” oraz „Matematyka, logika, ontologia” i „Nowe kierunki poszukiwań”.

W książce wychodzi się od przekonania, że dla prezentacji różnych zastosowań, głównych problemów i metod współczesnej fenomenologii konieczne jest uwzględnienie wielu perspektyw, a także wskazanie na różne punkty węzłowe oraz możliwe rozwinięcia filozofii Husserla, Heideggera, Ingardena i Merleau-Ponty’ego i wielu innych. Jak się wydaje, określenie fenomenologii jest możliwe tylko jako samookreślenie. Stąd też u podstaw rzetelnej próby zmierzenia się z pytaniem: czym jest fenomenologia?, może leżeć jedynie wielość spojrzeń, koncepcji i propozycji .

Każda z części książki posiada wykaz Dalszych lektur wraz z krótkim omówieniem danej pracy, co pozwala na samodzielne podjęcie dalszych, pogłębionych studiów fenomenologicznych.

Pełen spis treści dostępny jest tutaj.

Powrót do archiwum