"Phänomenologie" bezeichnet eine an der Jahrhundertwende in der Philosophie zum Durchbruch gekommene neuartige deskriptive Methode und eine aus ihr hervorgegangene apriorische Wissenschaft, welche dazu bestimmt ist, das prinzipielle Organon für eine streng wissenschaftliche Philosophie zu liefern

Edmund Husserl

facebook twitter google+ ug

CFP - Phenomenology...

Vytautas Magnus University in Kaunas Announces the First Call for Papers for the International Conference...

czytaj dalej

International...

THE XVII ANNUAL CONFERENCE OF THE POLISH PHENOMENOLOGICAL ASSOCIATION  History, Body, and...

czytaj dalej

Perspektywy...

Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne zaprasza na najbliższe seminarium z cyklu „Perspektywy...

czytaj dalej

Kontakt

W semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 konsultacje odbywają się w godzinach: 

13:00-14:00, poniedziałki, sala 303

Wszelkie pytania proszę kierować drogą elektroniczną na adres:

w.plotka@uksw.edu.pl

Adres do korespondencji (służbowy):

dr hab. Witold Płotka

Instytut Filozofii

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23

01-938 Warszawa