"Phänomenologie" bezeichnet eine an der Jahrhundertwende in der Philosophie zum Durchbruch gekommene neuartige deskriptive Methode und eine aus ihr hervorgegangene apriorische Wissenschaft, welche dazu bestimmt ist, das prinzipielle Organon für eine streng wissenschaftliche Philosophie zu liefern

Edmund Husserl

facebook twitter google+ ug

The Conference on...

Vytautas Magnus University in Kaunas invites for the 4th Conference on Traditions and Perspectives on...

czytaj dalej

The NoSP Conference...

University of Gdansk and European Solidarity Centre invite for the 16th Annual Conference of the Nordic...

czytaj dalej

Seminar -...

Polish Phenomenological Association in cooperation with the Cardinal Stefan Wyszynski University in...

czytaj dalej

Linki

W Polsce najważnieszą organizacją, upowszechniającą fenomenologię, jest Polskie Towarzystwo Fenomenologiczne, zaś główym periodykiem Towarzystwa jest rocznik "Fenomenologia".

Polskie Towarzystwo Fenomenologicznej jest zrzeszone w Organization of Phenomenological Organizations (OPO), organizacji, która zrzesza i koordynuje dużą część Ruchu Fenomenologicznego.

Ogólne pojęcie fenomenologii, zarówno z perspektywy systematycznej, jak i z perspektywy historycznej, przedstawia David Woodruff Smith w haśle "phenomenology" dla Stanford Encyclopedia of Philosophy.